Projektem unikátního vozidla Sdkfz 247B jsme navázali na naše předchozí dlouholeté působení v Gardě města Hradce Králové a Společnosti historického šermu ABBACA. Tím jsme se historicky zaměřili i na období druhé světové války.

Vozidlo konec války nepřežilo a tak žádný dochovaný kus v žádném muzeu světa nenajdete. Dlouholeté studium a sběr informací, obnovou plánů a následnou reinkarnací vozidla do správné podoby, nás svou věrností vzhledu staví na první místo mezi všechna dosud postavená vozidla tohoto typu. To spustilo po světě vlnu dalších nadšenců, kteří lépe či hůře upravují své modely v jakémkoli měřítku, či stavějí nové, přesnější. V každém případě jsme podstatně posílili popularitu a povědomí o 247ce mezi veřejností. O její válečné existenci doposud vůbec málokdo věděl. Většinou se hovoří o Sdkfz 251 (označovaný termínem hakl ), případně o Sdkfz 250, které byly v přeneseném slova smyslu až nástupci Sdkfz 247B.

Po mnoha letech práce si nyní užíváme jednotlivé dobové akce a těšíme se na společná setkání jak s provozovateli podobných obrněných vozidel, reenactmentem, tak především s diváky. Vřele vítáme i Vaše nové podněty a pozvánky. Naše vozidlo bylo  upraveno jako první věrně vypadající vozidlo od konce války, ve které tato vozidla jezdila do jejích posledních dní včetně území Československa. Časovým rozsahem se tak řadí mezi vozidla, která se dnes dají použít k rekonsrukci druhoválečných akcí z téměř jakékoli fáze války.

V roce 2015 jsme se zůčastnili i 70.let výročí od konce války. Zde jsme od pořadatele KVH Gardekorps Praha obrželi krásné pamětní medaile Barikáda 2015.