Informace o nás

 
 
Stroj opraven v prostorách VELZEK s.r.o. a to za přispění a veliké pomoci P. Velena, který se stal šéf mechanikem celého projektu.  
 
 

 

                     

 

ABBACA   

 

 

 

 

Tímto prohlašujeme, že nejsme členy žádné organizace, politické strany, sdružení nebo hnutí přímo potlačující či omezující základní práva jednotlivců nebo skupin, či jiné organizace, politické strany, sdružení nebo hnutí takovouto činnost podporující. Zaroveň ani takovou organizaci, politickou stranu, srdužení či hnutí nijak nepodporujeme.