Informace o nás

 
 
Stroj postaven v prostorách VELZEK s.r.o. a to za přispění a veliké pomoci P. Velena, který se stal šéf mechanikem celého projektu.  
 
Po úspěšném dokončení projektu Sd.Kfz. 247 Ausf. B2 došlo k reaktivaci původních záměrů a to k návratu J.M.Bohdaneckého k domácímu projektu  1866 - Chlum u Hradce Králové, ve spolupráci s Gardou města Hradec Králové.
Vozidlo dnes provozujeme jako jednu z našich milých historických aktivit pod volným názvem Gruppe 247. 
 

 

                     

 

ABBACA   

 

 

 

 

Tímto prohlašujeme, že nejsme členy žádné organizace, politické strany, sdružení nebo hnutí přímo potlačující či omezující základní práva jednotlivců nebo skupin, či jiné organizace, politické strany, sdružení nebo hnutí takovouto činnost podporující. Zaroveň ani takovou organizaci, politickou stranu, srdužení či hnutí nijak nepodporujeme.